Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Tin tức - Sự kiện
chudenamhoc_new
Nhận tiền thưởng SV với ATTT IUH 2017
07-02-2018

Nhà trường đã ra quyết định khen thưởng các bạn SV đạt giải cao trong kỳ thi ATTT cấp trường 2017. Các bạn sinh viên thuộc các đội đạt giải (file đính kèm) mang thẻ SV đến phòng Tài chính - Kế toán nhận thưởng.

Giấy khen của Hiệu trưởng sẽ được phát cho các em trong một dịp phù hợp.

Đơn vị liên kết