Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Tin tức - Sự kiện
chudenamhoc_new
[New] Danh sách sinh viên tham quan công ty Global CyberSoft
07-02-2018

Thông báo dánh sách các bạn tham quan công ty Global CyberSoft vào ngày mai thứ 3 (06/12/2016). Các bạn sinh viên lưu ý đến đúng giờ như trong chương trình,
Danh sách sinh viên tham gia. Download

Thời gian, Địa điểm và nội dung chương trình. Download

Đơn vị liên kết