Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
CLB Imagine Cup
chudenamhoc_new
CLB Imagine Cup
Đơn vị liên kết