Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 7. Thong ke LO CTDL Download
2 6. Quy uoc danh gia CTDL Download
3 5. LO Rubric CTDL Download
4 4. Lịch giảng dạy CTDL Download
5 3. Tai lieu giang day - TLTK CTDL Download
6 2. Bai tap thuc hanh CTDL Download
7 1. De cuong mon hoc CTDL Download
8 Tài liệu giảng dạy (all) CTDL Download
Đơn vị liên kết