Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

Xử lý ảnh và ứng dụng

Thị giác máy tính 2D và 3D hỗ trợ chẩn đoán trong y tế

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết