Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

- Mật mã học

- Bảo mật CSDL (CryptDB)

Các bạn cần trao đổi có thể gửi email (phuoccse@gmail.com) hoặc gặp trực tiếp theo lịch.

 

 

 

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết