Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

Mạng không dây (Wireless Network)

Mạng vô tuyến nhận thức (Cognitive Network)

Tối ưu hóa (Optimizations)

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết