Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

- Machine Learning

- Data Mining

 

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết