Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

Research interests:

  • Artificial Intelligence

  • Optimization Algorithm

  • Parallel computing

Selected Publications:

 

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết