Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Link nhập DSSV LTDT&CTRR Download
2 7. Bài tập LTDT (làm thêm) LTDT Download
3 5. Bài tập CTRR CTRR Download
4 6. Bài tập LTDT LTDT Download
5 2. Lich giang day TUD Download
6 1. De cuong Toan ung dung TUD Download
7 4. Quy uoc cac bai kiem tra CTRR Download
8 3. LO-Rubric CTRR Download
9 2. Lich giang day CTRR Download
10 1. De cuong CTRR CTRR Download
11 5. Slide đồ thị LTDT Download
12 4. Quy uoc cac bai kiem tra LTDT Download
13 3. LO-Rubric LTDT Download
14 2. Lich giang day LTDT Download
15 1. De cuong LTDT LTDT Download
Đơn vị liên kết