Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

Research interests:

- Domain Specific Languages

- Code Generation

- Software Abstraction

- IoTs

Publications:

1. L. P. Tôn and T. M. Truong. "Linking Rules and Conceptual Model in a Domain Specic Language". In Proceedings of 9th International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP), pages 35-42, IEEE Computer Society, 2015.

2. L. P. Tôn, M. H. Nguyen, "Model checking early requirements specifications in Alloy", In Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, vol. 54 (3A), Special issue of Intelligent System and its Applications, pp. 140-151, (selected papers from Proceedings of International Symposium Intelligent Systems and Applications 2016 (ISA2016))

3. Truong, T-M., Lê, L-S., Tôn, L-P., “Re-engineering Enterprises Using Data Warehouse as a Driver and Requirements as an Enabler”. In Proceedings of 21st IEEE International Conference on Enterprise Distributed Object Computing, IEEE Computer Society, October 2017

4. Tôn, L-P., Lê, L-S., Pham, H-A. “Towards a Domain Specific Framework for Wearable Applications in Internet of Things”. In Proceedings of 4th International Conference on Future Data and Security Engineering, Springer, November 2017.

5. L. P. Tôn, H. A. Pham and B. Dao. "Software Abstraction for Casual Games Using Temporal Model: an Alloy-based Approach". In Proceedings of 11th International Conference on Advanced Computing and Applications, pp 3-9, IEEE Computer Society, 2017.

 

 

TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Tiêu chí đánh giá môn UNCNMOI khóa DHKHMT11 Tài liệu dành cho sinh viên chuyên ngành KHMT Khóa Download
2 Hinh anh kiem chung 2 Hinh mau 2 Download
3 Hinh anh kiem chung 1 Hinh mau 1 Download
4 Tài liệu Seminar cho buổi báo cáo tối nay Tài liệu bên công ty DXC Download
5 Đường link download tài liệu https://github.com/esp-lab/DSL4Wearable Download
6 Lịch học chi tiết của môn UDCNMoi Lịch học chi tiết cho các buổi Download
7 Bài giảng tuần 4-6 Bài giảng tuần 4-6 phần IoT Download
8 Bài giảng tuần 1-3 môn UDCNMoi Bài giảng tuần 1-3 Download
9 Giáo trình tham khảo môn UDCNMoi Giáo trình tham khảo phần Machine Learning Download
10 Tiểu luận môn UDCNMoi Tiểu luận cho sinh viên đăng ký từ đầu năm Download
11 Bài thực hành môn UDCNMoi Bài thực hành in ra trong quá trình đi học Download
12 Rubric môn UDCNMoi Tài liệu dành cho sinh viên chuyên ngành KHMT Khóa Download
13 Đề cương môn UDCNMoi Tài liệu dành cho sinh viên chuyên ngành KHMT Khóa Download
Đơn vị liên kết