Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu

  1. Định tuyến chuyển mạch nhãn đa giao thức.
  2. Ứng dụng Cloud computing, các vấn đề an toàn và bảo mật trên Cloud.

 

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết