Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu

  1. Định tuyến chuyển mạch nhãn đa giao thức.
  2. Ứng dụng Cloud computing, các vấn đề an toàn và bảo mật trên Cloud.

 

TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Baitap HK3 PTTKM Download
2 Tài Liệu PTTKM Giáo Trình Download
3 Tài Liệu PTTKM Phục vụ môn PTTKM Download
Đơn vị liên kết