Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

- Cá​c kỹ​ thuậ​t phá​t triể​n phầ​n mềm

- Kiể​m thử​ phầ​n mềm

 

 

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết