Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

Lĩnh vực lập trình

1) Lập trình Windows.

2) Windows phone.

3) Android.

Nội dung đang cập nhật...
Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết