Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

Lĩnh vực lập trình

1) Lập trình Windows.

2) Windows phone.

3) Android.

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết