Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

statistical data
data processing

TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Lý Thuyết Đồ Thị slice Download
2 Lý Thuyết Đồ Thị Bài tập Download
Đơn vị liên kết