Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên

- Xây dựng website, các ứng dụng chạy trên nền web.

- Tìm kiếm theo ngữ nghĩa trên web.

- App di dộng trên nền web.

TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Slide bài giảng Lập trình web phía client Dành cho ĐH và CĐ Download
2 Bài tập TH môn Lập trình web phía client Danh cho Hệ Đại học và Cao đẳng Download
3 Bài tập TH Hệ Cơ sở dữ liệu Dành cho các lớp hệ Đại học Download
Đơn vị liên kết