Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

1/ Thương mại điện tử

1.1/ Marketing điện tử; SEO

1.2/ Xây dựng chiến lược kinh doanh thương mại điện tử

1.3/ Quản trị tác nghiệp Thương mại điện tử

2/ Thu thập và phân tích dữ liệu web

3/ Nền tảng cơ bản: Hệ quản trị CSDL, Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng;

 

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết