Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Nội dung kiểm tra thường kỳ 1 Kiến trúc DBMS Download
2 Chương 4 Kiến trúc DBMS Download
3 Bài tập Chương 3 Kiến trúc DBMS Download
4 Chương 4 Mạng Máy Tính Download
5 Chương 3 Mạng Máy Tính Download
Đơn vị liên kết