Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 7. Mẫu thông kê LO KTLT Download
2 6. Qui ước đánh giá KTLT Download
3 5. LO_RUBRIC môn học KTLT Download
4 4. Lịch giảng dạy KTLT Download
5 3. Tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo KTLT Download
6 2. Bộ bài tập thực hành KTLT Download
7 1. Đề cương môn học KTLT Download
Đơn vị liên kết