Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

- Network clustering

- Network administration

TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Quản trị mạng và hỗ trợ kỹ thuật Slides + Thực hành Download
2 Kiến trúc và tích hợp hệ thống Slides + Thực hành Download
3 Quản trị và bảo trì hệ thống Slides +Thực hành Download
4 Mạng máy tính Slides +Bài tập Download
5 Hệ thống máy tính Slides + Thực hành Download
6 Kiến trúc và cài đặt hệ quản trị CSDL Thực hành DBMS Download
7 Kiến trúc và cài đặt hệ quản trị CSDL Slides Download
Đơn vị liên kết