Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

Hướng nghiên cứu: 

1. Nghiên cứu về các giải thuật tối ưu dựa trên metaheuristic

2. Nghiên cứu về mạng định tuyến cơ hội Opportunity Networks Routing

3. Nghiên cứu ứng dụng Python vào lập trình các ứng dụng mạng 

Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết