Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Bài tập NNLTC-NMLT Cao Đẳng Bài tập thực hành môn NNLTC-NMLTCD Download
2 Lịch Giảng Dạy- Thực hành Ngôn ngữ lập trình C Download
3 Lịch Giảng Dạy- Lý Thuyết Ngôn ngữ lập trình C Download
4 Đề cương môn học Nhập môn LTC Cao Đẳng Download
5 Slide bài giảng Ngôn ngữ lập trình C Download
6 Đề thi mẫu Ngôn ngữ lập trình C Download
7 LO-Rubrics Ngôn ngữ lập trình C Download
8 Quy ước các bài kiểm tra Ngôn ngữ lập trình C Download
9 Đề cương môn học Ngôn ngữ lập trình C Download
Đơn vị liên kết