Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

Học kỳ 2/2019-2020

 • Nhập môn thương mại điện tử (LT) CD19A, CD19C
 • Nhập môn thương mại điện tử (TH) nhóm 01 lớp CD19A, nhóm 01 lớp CD19C

Học kỳ 1/2019-2020

 • Lập trình web phía server (LT) CD19A, CD19C
 • Lập trình web phía server (TH) nhóm 01 lớp CD19A, nhóm 01 lớp CD19C
 • Bảo mật cơ sở dữ liệu (LT) CD19A
 • Bảo mật cơ sở dữ liệu (TH) nhóm 01 lớp CD19A, nhóm 02 lớp CD19A2
 • Nhập môn phân tích dữ liệu (TH) nhóm 03 lớp DHTMDT13A

Học kỳ 2/2018-2019

 • Hệ cơ sở dữ liệu - DHKTPM13A
 • Lập trình web phía client - CDCNTT9B 
 • Lập trình web phía client - CDCNTT19C
 • Khóa luận tốt nghiệp - DHHTTT11
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Danh sách ký tên GK 04/2019 Download
Đơn vị liên kết