Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

Học kỳ 2/2018-2019

  • Hệ cơ sở dữ liệu, ĐHKTPM13
STT Nội dung
01(02/01)

 - Giới thiệu về môn học Hệ cơ sở dữ liệu,

 - Các thành phần trong một Hệ cơ sở dữ liệu.

02(09/01)

 - GV: Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng Lược đồ thực thể - mối quan hệ,

 - SV: Bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu bằng lược đồ thực thể - mối quan hệ. 

03(16/01)

 - GV: Thiết kế cơ sở dữ bằng lược đồ thực thế - mối quan hệ mở rộng,

 - SV: Bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu bằng lược đồ thực thể - mối quan hệ mở rộng. 

04(23/01)

 - Kiểm tra thường kỳ số 1 (75 phút, Thiết kế cơ sở dữ liệu) điểm thi

 - GV: Ràng buộc toàn vẹn

05(20/02)

 - GV: Truy vấn dữ liệu bằng đại số quan hệ (1/2: chiếu, chọn, tích, giao, hợp, hiệu)

 - GV: Truy vấn dữ liệu bằng đại số quan hệ (2/2: gom nhóm, thương, kết)

06(27/02)

 - SV: Làm bài tập truy vấn dữ liệu (1/2)

 - SV: Làm bài tập truy vấn dữ liệu (2/2) 

07(06/03)

 - 

08(13/03)

 - Kiểm tra giữa kỳ (75 phút, Truy vấn dữ liệu) điểm thi GK

 - Học bù: tiết 12-14, thứ Năm 28/3.

09(20/03)

 - GV: Truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL (1/2)

 - GV: Truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL (2/2)

10(27/03)

 - GV: Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn (bài giảng)

 - Yêu cầu tham khảo: phụ thuộc hàm (bài giảng), chuẩn hóa (bài giảng

08(28/03)

 - SV: làm bài tập phụ thuộc hàm (tìm khóa, siêu khóa, khóa chính, phủ tối thiểu, ...)

 - SV: làm bài tập xác định dạng chuẩn lược đồ

11(03/04)

 - SV: thuyết trình chủ đề (50 phút, lược đồ lớp, tài liệu

 - SV: thuyết trình chủ đề (50 phút, cơ sở dữ liệu công ty sản xuất đồ chơi)

12(10/04)

 - SV: thuyết trình chủ đề (50 phút, cơ sở dữ liệu công viên nước, bán hàng online)

 - SV: bài tập phụ thuộc hàm (tìm khóa, siêu khóa, khóa chính, phủ tối thiểu, xem tài liệu ngày 27/3) 

13(17/04)

 - Kiểm tra thường kỳ số 2 (60 phút, Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa lược đồ)

 - Ôn tập viết truy vấn nâng cao (SQL)

14(24/04)

 - GV: Khung nhìn và Chỉ mục, No-SQL

 - Yêu cầu SV: làm bài tập phụ thuộc hàm và dạng chuẩn.

15(08/05)

 - Ôn tập

 - 

  • Lập trình web phía client, CĐCNTT9 (liên kết)
  • Đồ án tốt nghiệp (liên hệ GVHD vào lúc 19 giờ, thứ Tư hàng tuần, tại H2.1)

Học kỳ 3/2018-2019

Học kỳ 1/2019-2020

TT Tiêu đề Mô tả Download
1 Kết quả học tập 04/2019 Download
2 Danh sách điểm danh 04/2019 Download
3 Danh sách lớp 04/2019 Download
4 Bảng điểm thực hành 04/2019 Download
5 Danh sách ký tên GK 04/2019 Download
Đơn vị liên kết