• Tuyển sinh thạc sĩ Khoa học máy tính đợt 2/2017Xem tiếp

  • Sau thời gian hoàn thành công tác tự đánh giá và mời Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đánh giá ngoài, sáng nay (14/9), Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí MXem tiếp

  • Giấy chứng nhận Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN-QA):Xem tiếp

Thông báo đào tạo

Thông báo thi - xét tốt nghiệp tháng 5/2016
Cập nhật: 2016-03-16 - Đăng bởi: ThS. Đỗ Thị Kim Niết

--SV hệ tín chỉ nộp đơn xét tốt nghiệp từ 01/4 đến 30/5/2016

--SV hệ niên chế nộp đơn thi tốt nghiệp từ 01/4 đến 29/4/2016 - kỳ thi 28&29/5/2016
  Mẫu thi tốt nghiệp lần 1. Mẫu thi lại tốt nghiệp

-- Lưu ý: những SV Cao đẳng nghề và Trung cấp đã thi đậu tốt nghiệp nhưng chưa   được cấp bằng do thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, nay đã đủ điều kiện ngoại ngữ thì  nộp đơn xét tốt nghiệp từ 01/4 đến 29/4/2016

Các tin liên quan khác
Đồng hành cùng khoa CNTT
 Kênh hỗ trợ trực tuyến