• Tuyển sinh thạc sĩ Khoa học máy tính đợt 2/2017Xem tiếp

  • Sau thời gian hoàn thành công tác tự đánh giá và mời Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đánh giá ngoài, sáng nay (14/9), Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí MXem tiếp

  • Giấy chứng nhận Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN-QA):Xem tiếp

Thông báo đào tạo

V/v mở LHP bổ sung HK2 1016 - dạy 30 phần trăm
Cập nhật: 23-02-2016 - Đăng bởi: TS. Lê Ngọc Sơn

Khoa Công nghệ thông tin đang trình xin chấp nhận mở các lớp học phần chưa đủ số lượng sinh viên, nhưng đã 02 HK chưa mở lớp vì các khóa mới không còn đào tạo. Các lớp này chờ BGH duyệt dạy 30% số tiết để sinh viên có cơ hội tốt nghiệp, đặc biệt là các lớp sắp hết thời hạn học tập tại trường:

1.    210101601 Chương trình dịch
       210181101 Chương trình dịch
2.    210101001 Đồ họa máy tính
       210180401 Đồ họa máy tính
3.    210115401 Thu nhận yêu cầu
       210150101 Phân tích và quản lý yêu cầu  DH8B GL 210115401
4.    210116501 Thiết kế và hiện thực website
5.    210115302 Phương tiện tương tác KTS
6.    210102901 Các hệ cơ sở tri thức

Sinh viên lưu ý theo dõi. Khi nào được chấp nhận mở lớp thì đóng tiền ngay.

Dự kiến bắt đầu học: 29/2/2016.

Những Sinh viên chưa đăng ký theo dõi thông tin, khi được chấp nhận mở lớp thì đến VP Khoa làm đơn đăng ký và đóng tiền bổ sung trước ngày học.

Các tin liên quan khác
Đồng hành cùng khoa CNTT
 Kênh hỗ trợ trực tuyến