• Tuyển sinh thạc sĩ Khoa học máy tính đợt 2/2017Xem tiếp

  • Sau thời gian hoàn thành công tác tự đánh giá và mời Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đánh giá ngoài, sáng nay (14/9), Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí MXem tiếp

  • Giấy chứng nhận Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN-QA):Xem tiếp

Thực tập - Việc làm

[Thực tập HK1, 2017-2018] - Thông báo
Cập nhật: 2017-08-29 - Đăng bởi: ThS. Lê Trọng Ngọc

Các sinh viên sau (vắng ngày 27/08/2017) gặp T Ngọc lúc 10h ngày 31/07/2017 tại VPK để trao đổi về học phần thực tập. Sau thời hạn này khoa sẽ nhập điểm 0 cho các bạn vắng mặt.

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học
1 13009191 Chống Thiện Truyền DHCNTT9A
2 13012321 Đặng Minh Phú DHCNTT9A
3 13027441 Lê Hoàng Đạt DHHTTT9A
4 13036821 Nguyễn Võ An Khang DHHTTT9A
5 13046761 Đặng Văn Ty DHHTTT9A
6 13020761 Nguyễn Hoài An DHKHMT9A
7 13008791 Trương Hữu Nhân DHKHMT9A
8 13016581 Trang Hoài Phong DHKHMT9A
9 13020121 Trịnh Quốc Sang DHKHMT9A
10 13090621 Cao Phương DHKHMT9A
11 13083721 Lê Quang Chính DHKHMT9A
Các tin liên quan khác
Đồng hành cùng khoa CNTT
 Kênh hỗ trợ trực tuyến