• Tuyển sinh thạc sĩ Khoa học máy tính đợt 2/2017Xem tiếp

  • Sau thời gian hoàn thành công tác tự đánh giá và mời Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đánh giá ngoài, sáng nay (14/9), Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí MXem tiếp

  • Giấy chứng nhận Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN-QA):Xem tiếp

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Khoa Công nghệ Thông tin

   
A. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  1. PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu - Trưởng khoa
       Email: hthieu@iuh.edu.vn
       ĐT: 083.8940390-164

      2. TS. Lê Nhật Duy - Phó trưởng khoa
            Email: lenhatduy@iuh.edu.vn
            ĐT: 083.8940390-233

      3. ThS. Lê Trọng Ngọc (NCS) - Phó trưởng khoa
            Email: ngoc.le@iuh.edu.vn
            ĐT: 083.8940390-167

B. CHUYÊN GIA

      1. TS Nguyễn Hứa Phùng – ĐHBK TP HCM
              Chuyên gia xây dựng chương trình và kiểm định quốc tế

      3. TS Nguyễn Huy Hoàng – Giám đốc Talentmind
              Chuyên gia tích hợp kỹ năng mềm và kết nối doanh nghiệp

C. GIÁO VỤ

     1. Phạm Thị Thùy Trang
         Phụ trách công tác giáo vụ và chăm sóc sinh viên
         Email: ptttrang@iuh.edu.vn
         Điện thoại : 083.8940390-167
         Địa chỉ : Phòng giáo vụ, nhà A phòng A1.1

     2. Nguyễn Ngọc Phượng
         Phụ trách công tác văn thư, thực tập doanh nghiệp, cựu sinh viên và hỗ trợ  giảng viên
         Email: nguyenngocphuong@iuh.edu.vn
         Điện thoại : 083.8940390-233
         Địa chỉ : Văn phòng khoa CNTT, nhà H, lầu 1

D. ĐOÀN THỂ

     1. ThS Hồ Đắc Quán – Tổ trưởng công đoàn

     2. ThS Nguyễn Phúc Hưng – Bí thư đoàn thanh niên

E. BỘ MÔN

    1.  BM Khoa học máy tính

         ThS Hồ Đắc Quán – Trưởng bộ môn

    2. BM Hệ thống thông tin

        ThS Nguyễn Thị Phi Loan – Trưởng bộ môn
        ThS Lê Thị THùy Trang – Phó bộ môn

    3. BM Kỹ thuật phần mềm

        ThS Phạm Quảng Tri- Trưởng bộ môn
        ThS Nguyễn Thị Hồng Minh - Phó bộ môn

    4. BM Công nghệ thông tin

        ThS Nguyễn Hòa – Trưởng bộ môn
        ThS Đặng Thanh Bình – Phó bộ môn

F. TRUNG TÂM TIN HỌC

     1. ThS Lê Trọng Ngọc – Giám đốc
     2. ThS Giảng Thanh Trọn – Phó giám đốc

G. CÁC CÂU LẠC BỘ

     1. Công nghệ Microsoft và lập trình di động

         ThS Tôn Long Phước (NCS)
         ThS Trương Vĩnh Linh

     2. Câu lạc bộ lập trình – Programming lab

         ThS Nguyễn Hữu Tình
         ThS Võ Thị Xuân Thiều

      3. Câu lạc an toàn thông tin

          ThS Đặng Thanh Bình
          Võ Ngọc Tấn Phước

Đồng hành cùng khoa CNTT
 Kênh hỗ trợ trực tuyến