• Tuyển sinh thạc sĩ Khoa học máy tính đợt 2/2017Xem tiếp

  • Sau thời gian hoàn thành công tác tự đánh giá và mời Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đánh giá ngoài, sáng nay (14/9), Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí MXem tiếp

  • Giấy chứng nhận Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN-QA):Xem tiếp

Đội ngũ giảng viên

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA CNTT

Thông tin liên hệ giảng viên: xem chi tiết.

BM Khoa học máy tính (CS) BM Hệ thống thông tin (IS)
TS. Lê Nhật Duy (CNBM) ThS. Nguyễn Thị Phi Loan (CNBM)
PGS TS. Huỳnh Trung Hiếu ThS. Lê Thùy Trang (Phó CNBM)
TS. Lê Ngọc Sơn TS. Nguyễn Thị Hạnh
TS. Phạm Văn Chung ThS. Nguyễn Trần Kỹ
ThS. Giảng Thanh Trọn ThS. Nguyễn Ngọc Dung
ThS. Hồ Đắc Quán ThS. Nguyễn T Cẩm Hương
ThS. Bùi Công Danh ThS. Lê Trọng Ngọc (NCS)
ThS. Võ Thị Xuân Thiều TS. Pham Xuân Kiên
ThS. Nguyễn Hữu Tình ThS. Thái Lê Mỹ Loan
ThS. Tôn Long Phước ThS. Trần Thị Kim Chi
ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình KS. Võ Ngọc Tấn Phước (CH)
ThS. Nguyễn Thị Trúc Ly ThS. Nguyễn Phúc Hưng
ThS. Trương Văn Thông ThS. Từ Thị Xuân Hiền
Ths. Trần Văn Vinh ThS. Nguyễn Phương Anh
ThS. Võ Quang Hoàng Khang ThS. Nguyễn Đức Cương
ThS. Nguyễn Trần Cao Tấn Khoa ThS. Nguyễn Huy Kha
TS. Trương Khắc Tùng BM Công nghệ thông tin (IT)
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh ThS. Nguyễn Hòa (CNBM)
ThS. Trương Vĩnh Linh ThS. Đặng Thanh Bình (Phó CNBM)
BM Công nghệ phần mềm (SE) TS. Trần Thị Minh Khoa
ThS. Phạm Quảng Tri (CNBM) TS. Nguyễn Thị Phương Giang
ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh (Phó CNBM) ThS. Tạ Duy Công Chiến (NCS)
KS. Dương Tiến Lãm ThS. Nguyễn Minh Hải (NCS)
KS. Đặng Thanh Minh (CH) ThS. Phạm Thái Khanh
ThS. Đặng Thị Thu Hà ThS. Nguyễn Thành Thái
ThS. Ng. T. Hoàng Khánh ThS. Nguyễn Văn Quang
ThS. Trương Bá Phúc KS. Phạm Viết Kha
ThS. Nguyễn Năm ThS. Nguyễn Phan Trung
ThS. Võ Văn Hải ThS. Mai Xuân Phú
ThS. Châu Thị Bảo Hà KS. Võ Công Minh (CH)
ThS. Nguyễn Văn Thắng KS. Đỗ Hà Phương (CH)
TS. Võ Thị Thanh Vân ThS. Hoàng Đình Hạnh
KS. Trần Thị Anh Thi KS. Nguyễn Như Hoa (CH)
KS. Nguyễn Thị Hồng Lương (CH) ThS. Huỳnh Thái Học
ThS. Đỗ Thị Kim Niết KS. Bùi Công Trường
ThS. Phan Tri Thức ThS. Phạm Thanh Hùng
TS. Phạm Thị Thiết  
Trung tâm Tin học  
ThS. Lê Trọng Ngọc (GĐ)  
ThS. Giảng Thanh Trọn (PGĐ)  
KS. Phạm Đình Phúc (Nhân viên)  
KS. Võ Bảo Trung (Nhân viên)  
Trần Bá Hường (Nhân viên)  
Phan Thị Mỹ Linh (Nhân viên)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách giảng viên đang đi học nước ngoài:

ThS. Lê Ngọc Tấn - NCS TS. Hàn Trung Định
ThS. Lê Ngọc Tiến - NCS ThS. Nguyễn Anh Huy (NCS)

 

 

 

 

Thông tin liên hệ giảng viên: xem chi tiết.

Đồng hành cùng khoa CNTT
 Kênh hỗ trợ trực tuyến