Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Giới thiệu về khoa
chudenamhoc_new
Khoa Công Nghệ Thông Tin
07-02-2018

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) được hình thành từ năm 1996, Trải qua chặng đường dài không ngừng nỗ lực hoàn thiện và phát triển, Khoa CNTT đang từng bước khẳng định uy tín của mình với phương châm “Đào tạo sinh viên vững lý thuyết, giỏi thực hành và làm chủ công nghệ mới”. 

Chức năng - Nhiệm vụ

Khoa CNTT là đơn vị trực thuộc trường, có các chức năng và nhiệm vụ sau:

       + Tổ chức đào tạo ngành máy tính và công nghệ thông tin các bậc từ Cao đẳng đến Sau đại học.
       + Tổ chức đào tạo chứng chỉ tin học cho toàn trường.
       + Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
      + Thực hiện quan hệ, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước trong đào tạo,  nghiên cứu, và chuyển giao công nghệ.

Đội ngũ

Tính đến tháng 9/2016, khoa CNTT có 72 viên chức, bao gồm 69 giảng viên và 03 nhân viên. Phần lớn đội ngũ giảng viên được đào tạo và trải nghiệm ở các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước, hiện tại trong khóa có 2 Phó giáo sư-Tiến sĩ, 18 Tiến sĩ và Nghiên cứu sinh, 46 Thạc sĩ, 03 Cao học.


Giảng viên khoa CNTT tham gia văn nghệ năm 2019

Về đào tạo: Khoa CNTT hiện đang bậc Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính; đào tạo bậc đại học bốn ngành, gồm Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin và Kỹ thuật phần mềm. Ngoài ra, khoa cũng đào tạo bậc Cao đẳng (nghề). Kết quả tuyển sinh hàng năm luôn đạt chỉ tiêu và chất lượng đang dần được cải thiện.Thông tin hoạt động và các thành tựu nổi bật

Khoa đang tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, các chương trình đào tạo đang được xây dựng theo chuẩn quốc tế. Phấn đấu đến năm 2021 khoa có hai ngành đạt chuẩn kiểm định ABET.

Về Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế: Hàng năm, đội ngũ giảng viên của Khoa tham gia nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trên nhiều tạp chí chuyên ngành, hội thảo uy tín trong và ngoài nước, trong đó có những tạp chí có hàm lượng khoa học cao nằm trong danh mục SCI(E). Nhiều giảng viên trong Khoa đã và đang chủ trì các dự án và đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Cụ thể, giai đoạn 2011-2015 có trên 60 bài báo khoa học đăng tạp chí khoa học quốc tế, 30 bài báo đăng trong nước, triển khai thành công 11 đề tài NCKH cấp cơ sở và 2 đề tài cấp bộ và nhà nước. Khoa cũng ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với nhiều trường đại học có uy tín như Đại học Chicago (Hoa Kỳ), Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc), Viện IMDEA (Tây Ban Nha), v.v. Tổ chức thành công hội thảo quốc tế “Quản lý Dữ liệu cá nhân trong hệ thống thông tin Y tế” với sự tài trợ của dự án Connect2Sea của Liên minh Châu Âu.

Về các Câu lạc bộ học thuật và huấn luyện sinh viên: Khoa có các câu lạc bộ dành cho sinh viên, bao gồm Câu lạc bộ lập trình, An toàn thông tin, ERP, Thiết kế Web. Các câu lạc bộ tạo môi trường để các bạn sinh viên chia sẻ, hình thành, và rèn luyện các kỹ năng, v.v. Trong các năm qua, sinh viên của khoa cũng tham gia nhiều cuộc thi trong và ngoài nước, và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể: 

Các hình thức được khen thưởng tập thể: Tập thể lao động xuất sắc 5 năm (2011-2015); Bằng khen của Bộ Công thương năm 2010, 2014, 2015; Bằng khen của Thủ tướng năm 2011, 2016.


Hội nghị doanh nghiệp 2016

Định hướng phát triển của Khoa 2016-2020: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; triển khai thành công đề án xây dựng, đào tạo và đạt kiểm định theo chuẩn Abet. Phấn đấu mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Khoa học máy tính trước năm 2018.

Thông tin liên hệ của đơn vị:

  • Văn phòng: Lầu 1, nhà H.
  • Điện thoại:  083.8940390-164
  • Email: Daotao.fit@iuh.edu.vn
  • Website: fit.iuh.edu.vn

Trưởng Khoa qua các thời kỳ 2005-nay

TS. Nguyễn Chí Hiếu
(2005-2011)

PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu
(2012 – nay)

 

Tin nổi bật
Trung Tâm Tin học
Đơn vị liên kết