• Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 Xem tiếp

  • Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sáng ngày 26 tháng 7 năm 2016, Khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Kết Nối Doanh Nghiệp với chủ đề Kết NốiXem tiếp

  • Ngày 11/01/2016 Khoa CNTT khai giảng khóa học “Internet of things – Lập trình di động” cho sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm. Khóa học kéo dài trong 8 ngày (từ 11/01/2016 đến 18/01/2016), được giảng dXem tiếp

  • Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhận giải thưởng CNTT-TT TP.HCM năm 2015Xem tiếp

  • Tập thể giảng viên khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tham dự Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm 2016Xem tiếp

  • Chuyên ngành Công nghệ thông tin đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin có đầy đủ kiến thức nền tảng và kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng các yêu cầu về thiết lập, quản trị và phát triển hệ thống Công nXem tiếp

  • Ngành Hệ thống Thông tin trang bị kiến thức cơ bản chung của ngành công nghệ thông tin về ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu...Xem tiếp

  • Ngành Khoa học máy tính trang bị cho sinh viên từ kiến thức nền tảng về toán và thuật toán đến kiến thức chuyên sâu theo từng định hướng chuyên ngành hẹp.Xem tiếp

  • Chuyên ngành Thương mại điện tử cung cấp kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin truyền thông, kiến thức quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế...Xem tiếp

  • Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm cung cấp các kiến thức nền tảng về lập trình, chuyên sâu về quy trình, phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích...Xem tiếp

Đồng hành cùng khoa CNTT